با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد▼

Emoji معنی کپی / چسباندن
🌙هلال ماهکپی
🌛ربع اول ماه با چهرهکپی
🌜ربع آخر ماه با چهرهکپی
🌕نماد ماه کاملکپی
🌖نماد هلال ماه برآمده کاهندهکپی
🌗نماد ربع ماه آخرکپی
🌘نماد هلال ماه کاهندهکپی
🌑نماد هلال ماهکپی
🌒نماد هلال ماه فزایندهکپی
🌓نماد ربع اول ماهکپی
🌔نماد هلال ماه برآمده فزایندهکپی
🌚ماه نو با چهرهکپی
🌝ماه کامل با چهرهکپی
🎑جشن تماشای ماهکپی
🥮کیک ماهکپی

  • اگر شما می خواهید به استفاده از این تصاویر در پست وبلاگ، لطفا از این ابزار به جای امتحان کنید. Emoji in Blog
  • شما به راحتی می توانید کپی کنید و به هر نقطه. از Emoji خواهد شد به آیکون تصویر های مختلف در فیس بوک و توییتر تبدیل شده است. ما همچنین جمع آوری علامت متن مربوط.