با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد▼

Emoji معنی کپی / چسباندن
🔢نماد ورودی برای اعدادکپی
0️⃣کلید عدد صفرکپی
1️⃣کلید عدد یککپی
2️⃣کلید عدد دوکپی
3️⃣کلید عدد سهکپی
4️⃣کلید عدد چهارکپی
5️⃣کلید عدد پنجکپی
6️⃣کلید عدد ششکپی
7️⃣کلید عدد هفتکپی
8️⃣کلید عدد هشتکپی
9️⃣کلید عدد نهکپی
🔟کلید عدد ۱۰کپی
علامت مثبت بزرگکپی
علامت منفی بزرگکپی
✖️علامت ضرب بزرگکپی
علامت تقسیم بزرگکپی
🟰علامت تساوی پررنگکپی

  • اگر شما می خواهید به استفاده از این تصاویر در پست وبلاگ، لطفا از این ابزار به جای امتحان کنید. Emoji in Blog
  • شما به راحتی می توانید کپی کنید و به هر نقطه. از Emoji خواهد شد به آیکون تصویر های مختلف در فیس بوک و توییتر تبدیل شده است. ما همچنین جمع آوری علامت متن مربوط.