با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد▼

Emoji معنی کپی / چسباندن
🕰️Mantelpiece clockکپی
ساعت شنیکپی
ساعت شنی با شن‌های در جریانکپی
ساعت مچیکپی
ساعت زنگ‌دارکپی
⏱️Stopwatchکپی
⏲️Timer clockکپی
🕦ساعت نشان‌دهنده ساعت یازده و نیمکپی
🕧ساعت نشان‌دهنده ساعت دوازده و نیمکپی
🕛ساعت نشان‌دهنده ساعت دوازدهکپی
🕤ساعت نشان‌دهنده ساعت نه و نیمکپی
🕚ساعت نشان‌دهنده ساعت یازدهکپی
🕜ساعت نشان‌دهنده ساعت یک و نیمکپی
🕖ساعت نشان‌دهنده ساعت هفتکپی
🕓ساعت نشان‌دهنده ساعت چهارکپی
🕔ساعت نشان‌دهنده ساعت پنجکپی
🕠ساعت نشان‌دهنده ساعت پنج و نیمکپی
🕡ساعت نشان‌دهنده ساعت شش و نیمکپی
🕕ساعت نشان‌دهنده ساعت ششکپی
🕥ساعت نشان‌دهنده ساعت ده و نیمکپی
🕢ساعت نشان‌دهنده ساعت هفت و نیمکپی
🕣ساعت نشان‌دهنده ساعت هشت و نیمکپی
🕙ساعت نشان‌دهنده ساعت دهکپی
🕒ساعت نشان‌دهنده ساعت سهکپی
🕑ساعت نشان‌دهنده ساعت دوکپی
🕗ساعت نشان‌دهنده ساعت هشتکپی
🕞ساعت نشان‌دهنده ساعت سه و نیمکپی
🕐ساعت نشان‌دهنده ساعت یککپی
🕝ساعت نشان‌دهنده ساعت دو و نیمکپی
🕘ساعت نشان‌دهنده ساعت نهکپی
🕟ساعت نشان‌دهنده ساعت چهار و نیمکپی

  • اگر شما می خواهید به استفاده از این تصاویر در پست وبلاگ، لطفا از این ابزار به جای امتحان کنید. Emoji in Blog
  • شما به راحتی می توانید کپی کنید و به هر نقطه. از Emoji خواهد شد به آیکون تصویر های مختلف در فیس بوک و توییتر تبدیل شده است. ما همچنین جمع آوری علامت متن مربوط.