وقتی که شما برای دوستان خود را در فیس بوک جستجو، دوستان مورد علاقه خود را همیشه در بالای لیست، چون فیس بوک دارای یک لیست رتبه بندی از دوستان خود را در کد منبع. این برنامه کمک می کند تا وب به شما برای بازیابی که لیست دوستان در کد منبع فیس بوک است.

※لطفا این برنامه را در حساب فیس بوک خود استفاده کنید. آیا این برنامه استفاده کنید برای بررسی داده ها از فیس بوک افراد دیگر بدون اجازه برای جلوگیری از مسئله قانونی است.※

Result