این ابزار از الهام گرفته شده بود این مقاله ، که توصیف قدرت فیس بوک دوستان خوب تعریف شده با استفاده از برخی الگوریتم.

مراحل

  1. لطفا صبر کنید...
  2. باز کردن فیس بوک خود را → ماوس در فضای خالی سمت راست صفحه کلیک کنید → مشاهده منبع صفحه
    باز کردن فیس بوک خود را → مطبوعات ⌘ + U
    باز کردن فیس بوک خود را → مطبوعات option + ⌘ + U → کلیک کنید منطقه کد
    باز کردن فیس بوک خود را → کلید Ctrl + U → کلیک کنید منطقه کد
  3. انتخاب همه انجام دهید (Ctrl + A) → کپی کنید (Ctrl + C)
  4. رب را به ▼

Result