زاویه اندازه گیری
  • یک برنامه وب آنلاین ، زاویه و شیب هر شی را اندازه گیری می کند.
  • فقط برای انجام این کار از یک صفحه وب استفاده کنید. بدون نصب مورد نیاز است.
  • برای اندازه گیری زاویه ها می توانید از یک دوربین در دستگاه تلفن همراه خود استفاده کنید.
  • ارسال این صفحه به دستگاه تلفن همراه: کد qr
  • نماد پین قرمز قابل جابجایی است.
  • مقدار زاویه ها قابل تغییر است.
  • نسخه قابل چاپ: protractor.pdf | protractor-x4.pdf
  • پیش نویس ابزار: HTML5 Canvas