نمادهای تجاری

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
©®
به صفحه "نمادهای تجاری" ما خوش آمدید! اگر به نمادهای خاصی نیاز دارید که اغلب در کارهای تجاری استفاده می شوند، اینجا مکانی است که باید به آن بروید. شما به راحتی می توانید این نمادها را مستقیماً از این صفحه در هر سند یا پیامی که روی آن کار می کنید کپی و جایگذاری کنید. اما این همه ماجرا نیست! همچنین معنی هر نماد را توضیح می دهیم تا بدانید چه زمانی و چگونه از آنها استفاده کنید.
نماد متن معنی کپی / چسباندن
© نماد کپی رایت
® نماد تجارت ثبت شده
نماد حق تکثیر ضبط صدا
نماد علامت خدمات
نماد تجارتی
نماد تلفن
نشان فکس
حساب نماد
مرتبط با نماد موضوع
نماد مراقبت از
هر یک از نمادها