نمادهای تاس

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
یک تپ روی تاس
دو پیپ روی تاس
سه تکه روی تاس
چهار پیپ روی تاس
پنج پیپ روی تاس
شش تپ روی تاسها