وضوح صفحه نمایش من چیست؟

این یک ابزار آنلاین برای تعیین رزولوشن صفحه نمایش برای دستگاه تلفن همراه خود را است. شما ممکن است وضوح صفحه نمایش نادرست از سایت های دیگر است. از آنجا که همه سایت های دیگر قادر به شناسایی صفحه نمایش صفحه نمایش شبکیه چشم. به منظور تولید اطلاعات صحیح وضوح صفحه نمایش، ما هزاران نفر از اطلاعات دستگاه تلفن همراه و نگهداری به روز جمع آوری شده.

وضوح صفحه

اطلاعات دیگر

مرورگر عرض / ارتفاع
نسبت تصویر ها
صفحه نمایش شبکیه چشمخیر
دستگاه ردهرومیزی یا لپ تاپ دستگاه
مانیتور اندازهتشخیص

Javascript (برای مهندسی وب)

screen.width x screen.height
screen.availWidth x screen.availHeight
window.innerWidth x window.innerHeight
window.outerWidth x window.outerHeight
window.devicePixelRatio
window.orientation
@media screen and (orientation: xx) {}