اندازه مانیتور من چیست؟

لطفا را از موارد زیر به مقایسه و زیر تنظیم دکمه آبی رنگ. زمانی که کالا در تطابق کامل با الگوی بر روی صفحه نمایش، ما می توانیم به اندازه صفحه نمایش خود را محاسبه کند. خدمات آنلاین نیز نسخه موبایل فراهم می کند.

آیا شما با استفاده از صفحه نمایش اینچی؟

تصویر در اندازه واقعی از  United States Dollar (USD) .