نمادهای فلش در جهات مختلف ، از جمله علائم چرخش ، فلش پیچ خورده ، فلش خسته شده و نماد جهت باد.

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد▼

🔼🔽

Emoji معنی کپی / چسباندن
⬆️پیکان سیاه به سمت بالاکپی
⬇️پیکان سیاه به سمت پایینکپی
⬅️پیکان سیاه به سمت چپکپی
➡️پیکان سیاه به سمت راستکپی
↗️پیکان شمال شرقکپی
↘️پیکان جنوب شرقکپی
↙️پیکان جنوب غربکپی
↖️پیکان شمال غربکپی
↕️پیکان بالا پایینکپی
↔️پیکان چپ راستکپی
🔀پیکان‌های خم شده به سمت راستکپی
🔄پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت بالا و پایین در خلاف جهت عقربه‌های ساعتکپی
↪️پیکان سمت راست با قلابکپی
↩️پیکان سمت چپ با قلابکپی
🔃پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت بالا و پایین در جهت عقربه‌های ساعتکپی
⤴️پیکان منحنی به سمت راست و سپس با پیچ به سمت بالاکپی
⤵️پیکان منحنی به سمت راست و سپس با پیچ به سمت پایینکپی
🔁پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت راست و چپ در جهت عقربه‌های ساعتکپی
▶️مثلث سیاه به سمت راستکپی
◀️مثلث سیاه به سمت چپکپی
🔼مثلث کوچک قرمز رو به بالاکپی
🔽مثلث کوچک قرمز رو به پایینکپی
دو مثلث سیاه به سمت بالاکپی
دو مثلث سیاه به سمت پایینکپی
👆اشاره به بالا با دستکپی
👇اشاره به پایین با دستکپی
👈اشاره به چپ با دستکپی
👉اشاره به راست با دستکپی

  • اگر شما می خواهید به استفاده از این تصاویر در پست وبلاگ، لطفا از این ابزار به جای امتحان کنید. Emoji in Blog
  • شما به راحتی می توانید کپی کنید و به هر نقطه. از Emoji خواهد شد به آیکون تصویر های مختلف در فیس بوک و توییتر تبدیل شده است. ما همچنین جمع آوری علامت متن مربوط.