نمادهای فلش در جهات مختلف ، از جمله علائم چرخش ، فلش پیچ خورده ، فلش خسته شده و نماد جهت باد.

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد▼

🔼🔽

Emoji نوشتار ساده معنی کپی / چسباندن
پیکان سیاه به سمت بالاکپی
پیکان سیاه به سمت پایینکپی
پیکان سیاه به سمت چپکپی
پیکان سیاه به سمت راستکپی
پیکان شمال شرقکپی
پیکان جنوب شرقکپی
پیکان جنوب غربکپی
پیکان شمال غربکپی
پیکان بالا پایینکپی
پیکان چپ راستکپی
🔀پیکان‌های خم شده به سمت راستکپی
🔄پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت بالا و پایین در خلاف جهت عقربه‌های ساعتکپی
پیکان سمت راست با قلابکپی
پیکان سمت چپ با قلابکپی
🔃پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت بالا و پایین در جهت عقربه‌های ساعتکپی
پیکان منحنی به سمت راست و سپس با پیچ به سمت بالاکپی
پیکان منحنی به سمت راست و سپس با پیچ به سمت پایینکپی
🔁پیکان‌های دایره‌ای شکل باز به سمت راست و چپ در جهت عقربه‌های ساعتکپی
مثلث سیاه به سمت راستکپی
مثلث سیاه به سمت چپکپی
🔼مثلث کوچک قرمز رو به بالاکپی
🔽مثلث کوچک قرمز رو به پایینکپی
دو مثلث سیاه به سمت بالاکپی
دو مثلث سیاه به سمت پایینکپی
👆اشاره به بالا با دستکپی
👇اشاره به پایین با دستکپی
👈اشاره به چپ با دستکپی
👉اشاره به راست با دستکپی

  • اگر شما می خواهید به استفاده از این تصاویر در پست وبلاگ، لطفا از این ابزار به جای امتحان کنید. Emoji in Blog
  • شما به راحتی می توانید کپی کنید و به هر نقطه. از Emoji خواهد شد به آیکون تصویر های مختلف در فیس بوک و توییتر تبدیل شده است. ما همچنین جمع آوری علامت متن مربوط.