ما ایموجی های شاد ، لبخند و خنده جمع آوری کردیم. لبخند یک زبان رایج در جهان است ، لطفاً تا حد امکان از آن استفاده کنید!

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد▼

:-)

Emoji معنی کپی / چسباندن
😀صورتک با پوزخندکپی
😁صورتک با پوزخند و چشمان خندانکپی
😂صورتک با اشک خوشحالیکپی
🤣از خنده غش کردنکپی
😃صورتک خندان با دهان بازکپی
😄صورتک خندان با دهان باز و چشمان خندانکپی
😅صورتک خندان با دهان باز و عرق سردکپی
😆صورتک خندان با دهان باز و چشمان بستهکپی
😉صورتک چشمک‌زنکپی
😊صورتک خندان با چشمان خندانکپی
😋صورتک در حال لذت بردن از غذای خوشمزهکپی
😎صورتک خندان با عینک دودیکپی
😍صورتک خندان با چشمان قلب شکلکپی
☺️صورتک سفید خندانکپی
🙂Slightly smiling faceکپی
🤗Hugging faceکپی
🤩آدم مشهور دیدهکپی
😏صورتک پوزخندزنکپی
🥹چهره با چشمان پراشککپی
🫠چهره درحال ذوب شدنکپی
🤭دست روی دهنکپی
🥲چهرهٔ خندان با اشککپی
😺صورتک گربه خندان با دهان بازکپی
😸صورتک گربه پوزخندزنان با چشمان خندانکپی
😹صورتک گربه با اشک خوشحالیکپی
😻صورتک گربه خندان با چشمانی به شکل قلبکپی
😼صورتک گربه با لبخند کنایه‌آمیزکپی

  • اگر شما می خواهید به استفاده از این تصاویر در پست وبلاگ، لطفا از این ابزار به جای امتحان کنید. Emoji in Blog
  • شما به راحتی می توانید کپی کنید و به هر نقطه. از Emoji خواهد شد به آیکون تصویر های مختلف در فیس بوک و توییتر تبدیل شده است. ما همچنین جمع آوری علامت متن مربوط.