این نمادهای شکلک همچنین به انواع emoji lol ، emoji joy ، emoji خنده ، emoji خنده گریه یا emoji گریه کننده خنده نیز شناخته می شوند.

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد▼

(^o^)(ˣ∇ˣ)(⌒▽⌒)(`∇´)(*≧▽≦)

Emoji معنی کپی / چسباندن
😆صورتک خندان با دهان باز و چشمان بستهکپی
🤣از خنده غش کردنکپی
😂صورتک با اشک خوشحالیکپی
😅صورتک خندان با دهان باز و عرق سردکپی
😀صورتک با پوزخندکپی
😃صورتک خندان با دهان بازکپی
😄صورتک خندان با دهان باز و چشمان خندانکپی
😁صورتک با پوزخند و چشمان خندانکپی
🤪دیوانهکپی
😜صورتک با زبان بیرون آمده و چشمک‌زنکپی
😝صورتک با زبان بیرون آمده و چشمان بستهکپی
😛صورتک با زبان بیرون آمدهکپی
🤑Money-mouth faceکپی
🤠کلاه کابویکپی
🤩آدم مشهور دیدهکپی
😺صورتک گربه خندان با دهان بازکپی
😸صورتک گربه پوزخندزنان با چشمان خندانکپی
😹صورتک گربه با اشک خوشحالیکپی
😻صورتک گربه خندان با چشمانی به شکل قلبکپی
👅زبانکپی
💩توده مدفوعکپی
👻روحکپی

  • اگر شما می خواهید به استفاده از این تصاویر در پست وبلاگ، لطفا از این ابزار به جای امتحان کنید. Emoji in Blog
  • شما به راحتی می توانید کپی کنید و به هر نقطه. از Emoji خواهد شد به آیکون تصویر های مختلف در فیس بوک و توییتر تبدیل شده است. ما همچنین جمع آوری علامت متن مربوط.