🎏 پرچم‌های ماهی در باد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleپرچم ماهی‌های کپور
Twitterجریان ماهی کپور
Unicodeپرچم‌های ماهی در باد
مترادفبادنمای ماهی‌شکل،‏ جشن،‏ فعالیت، ماهی کپور، جشن، سرگرمی، پرچم، جریان،‏ ماهی، و پرچم
دستهفعالیت‌ها | رویداد
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی

تصاویر

پرچم‌های ماهی در باد اموجی
emoji unicode معنی
🎏 1F38F پرچم‌های ماهی در باد