💹 نمودار صعودی با ین

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنمودار با روند رو به بالا و علامت ین
Twitterنگاره به سمت بالا و علامت ین
Unicodeنمودار صعودی با ین
مترادفارز،‏ رشد،‏ منحنی،‏ نمودار،‏ نمودار در حال افزایش ین، بانک، نمودار، ارز، گراف، رشد، بازار، پول، افزایش، داغ، رو به بالا، ین،‏ پول، و ین
دستهObjects | پول
برچسبایموجی سبز | ایموجی فرهنگ ژاپنی | ایموجی پول

تصاویر

نمودار صعودی با ین اموجی
emoji unicode معنی
💹 1F4B9 نمودار صعودی با ین