🇧🇬 پرچم بلغارستان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم بلغارستان
UnicodeN/A
مترادفبلغارستان، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم بلغارستان اموجی
emoji unicode معنی
🇧🇬 1F1E7 1F1EC پرچم بلغارستان