🇨🇨 پرچم جزایر کوکوس

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر کوکوس
UnicodeN/A
مترادفکوکوس، پرچم، جزیره، کیلینگ
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر کوکوس اموجی
emoji unicode معنی
🇨🇨 1F1E8 1F1E8 پرچم جزایر کوکوس