🇱🇮 پرچم لیختن‌اشتاین

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم لیختن‌اشتاین
UnicodeN/A
مترادفپرچم، لیختن‌اشتاین
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم لیختن‌اشتاین اموجی
emoji unicode معنی
🇱🇮 1F1F1 1F1EE پرچم لیختن‌اشتاین