🇲🇵 پرچم جزایر ماریانای شمالی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر ماریانای شمالی
UnicodeN/A
مترادفپرچم، جزیره، ماریانا، شمال، ماریانای شمالی
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر ماریانای شمالی اموجی
emoji unicode معنی
🇲🇵 1F1F2 1F1F5 پرچم جزایر ماریانای شمالی