🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 پرچم اسکاتلند

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم اسکاتلند
UnicodeN/A
دستهFlags | پرچم فرعی

تصاویر

پرچم اسکاتلند اموجی
emoji unicode معنی
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1F3F4 E0067 E0062 E0073 E0063 E0074 E007F پرچم اسکاتلند