🇹🇲 پرچم ترکمنستان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم ترکمنستان
UnicodeN/A
مترادفپرچم، ترکمنستان
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم ترکمنستان اموجی
emoji unicode معنی
🇹🇲 1F1F9 1F1F2 پرچم ترکمنستان