🐸 قورباغه

کپی / چسباندن

معنی

AppleN/A
Googleصورت قورباغه
Twitterصورتک قورباغه
Unicodeقورباغه
مترادفصورت و صورتک، قورباغه
دستهAnimals & Nature | دوزیستان
برچسبحیوانات ایموجی | ایموجی سبز

تصاویر

قورباغه اموجی
emoji unicode معنی
🐸 1F438 قورباغه