🐣 جوجه ازتخم‌بیرون‌آمده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleجوجه در حال بیرون آمدن از تخم
Twitterجوجه‌گیری
Unicodeجوجه ازتخم‌بیرون‌آمده
مترادفاز تخم بیرون آمدن،‏ تولد،‏ جوجه،‏ نوزاد، و کودک، جوجه، ریزه‌میزه
دستهAnimals & Nature | پرنده
برچسبحیوانات ایموجی | ایموجی زرد

تصاویر

جوجه ازتخم‌بیرون‌آمده اموجی
emoji unicode معنی
🐣 1F423 جوجه ازتخم‌بیرون‌آمده