📝 یادداشت

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleیادداشت
Twitterیادداشت
Unicodeیادداشت
مترادفارتباط، یادداشت، مداد و مداد
دستهObjects | نوشتن
برچسبایمیل emoji

تصاویر

یادداشت اموجی
emoji unicode معنی
📝 1F4DD یادداشت