😔 افسرده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک متفکر
Twitterصورتک افسرده
Unicodeافسرده
مترادفافسرده، صورتک، افسرده،‏ صورت،‏ غمگین،‏ ناراحت، و پژمرده
دستهSmileys & People | چهره خواب آلود
برچسبایموجی های خواب

تصاویر

افسرده اموجی
emoji unicode معنی
😔 1F614 افسرده