🤳 خودگرفت

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterسلفی
Unicodeخودگرفت
مترادفدوربین، تلفن، سلفی، آرنج،‏ سلفی، و عکس از خود
دستهSmileys & People | انجام کاری با دست
برچسبشکلک های عکس | ایموجی گوشی

تصاویر

خودگرفت اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤳 1F933 خودگرفت 🤳🏻 🤳🏼 🤳🏽 🤳🏾 🤳🏿