🕍 کنیسه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleSynagogue
Twitterکنیسه
Unicodeکنیسه
مترادفدین،‏ مذهب،‏ معبد،‏ یهود،‏ یهود، یهودی، دین، کنیسه، معبد، و یهودی
دستهTravel & Places | دینی

تصاویر

کنیسه اموجی
emoji unicode معنی
🕍 1F54D کنیسه