🏆 جام ورزشی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleجام
Twitterجایزه
Unicodeجام ورزشی
مترادفجایزه،‏ جایزه ورزشی، و جایزه، جایزه
دستهفعالیت‌ها | مدال جایزه
برچسبایموجی بازی

تصاویر

جام ورزشی اموجی
emoji unicode معنی
🏆 1F3C6 جام ورزشی