🌋 آتشفشان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleآتش‌فشان
Twitterآتش‌فشان
Unicodeآتشفشان
مترادفآب‌وهوا،‏ انفجار، کوهستان، آتش‌فشان، هوا،‏ فوران،‏ کوه، و کوهستان
دستهTravel & Places | ویژگی های جغرافیایی
برچسبایموجی ایموجی | ایموجی آتش

تصاویر

آتشفشان اموجی
emoji unicode معنی
🌋 1F30B آتشفشان