💮 گل سفید

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleگل سفید
Twitterگل سفید
Unicodeگل سفید
مترادفگل
دستهAnimals & Nature | گل
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی

تصاویر

گل سفید اموجی
emoji unicode معنی
💮 1F4AE گل سفید