~ x

نتایج

ژنراتور شماره تصادفی ، همچنین به آن RNG گفته می شود. در صورت تنظیم تعداد نتایج بیشتر از یک ، از ویژگی "بدون تکراری" پشتیبانی می کند. دامنه 999999 0 و حداکثر تعداد نتایج 1000 است. در صورت تمایل می توانید عنوان صفحه را تغییر دهید. Timestamp از سیستم عامل شما گرفته می شود. این اعداد به صورت رمزنگاری تصادفی تولید می کند که برای اکثر موارد استفاده رمزنگاری مناسب است. این یک تابع رمزنگاری داخلی ( crypto.getRandomValues ) به جای یک تصادفی ساز محبوب ( Math.random ) یا یک الگوریتم MT مشهور ( Mersenne-Twister ) استفاده می کند. الگوریتم Mersenne-Twister مقادیر ایمن از نظر رمزنگاری ایجاد نمی کند و نباید از آن برای اهداف رمزنگاری استفاده شود. هیچ ضمانتی از هر نوع ، بیان یا ضمنی نیست. لطفا قوانین محلی را رعایت کنید و کاربر مسئول هرگونه تخلف است.