emoji | نماد متن
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
𓇬𓆸𓆹𓆼𓇊𓇚𓇕𓇗𓋇𓁙𓁋֍֎𓆭𓆰𓆱𓇋𓇑𓇛𓇟𓇣🥀🌺🌷🌹🏵💐🌸🌼🍀🪷

آیتم های مرتبط: نمادهای ستاره | نمادهای ستاره

نمادهای گل
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
ستاره ستاره اشک
ستاره باز اشک اشک مرکز
ستاره سنگین اشک اشک آلود
ستاره با بادکنک
شش ستاره پروانه اشک آلود
چهار ستاره اشک آلود
چهار ستاره بادکنک
چهار ستاره سنگین بادکنک
چهار ستاره آواز باشگاه
𓇬 گل
𓆸 گل نیلوفر آبی
𓆹 جوانه نیلوفر آبی با ساقه مستقیم
𓆼 یک گیاه نیلوفر آبی
𓇊 ترکیبی از توده پاپیروس و دهکده
𓇚 سه نیلوفر در روستا
𓇕 زنبق
𓇗 جلبک گل
𓋇 گل با شاخ
𓁙 سیستم نگهدارنده زن
𓁋 مرد نگهدارنده سیستم
𓆭 درخت
𓆰 گیاه
𓆱 شاخه
𓇋 نی
𓇑 هجوم بردن
𓇛 غلاف بذر
𓇟 ریزوم
𓇣 گوش امیر