نمادهای ستاره

• علائم نگارشی | ❝ علامت نقل قول | » نمادهای براکت | § علامت بند | * نمادهای ستاره
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
*٭𖡽𖥤𖥟𖡟𖤗𒀭𒀯𒄬

آیتم های مرتبط: نمادهای ستاره | نمادهای گل

※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
* ستاره
اپراتور ستاره
٭ عربی پنج ستاره
علامت مرجع شرق آسیا
نجوم
ستاره کم
دو ستاره به صورت عمودی تراز شده اند
علامت نگارشی گل
ترکیب ستاره فوق در بالا
اپراتور ستاره
چرخ دارما، نمادی از بودیسم
سنگین هشت ستاره پروانه ای اشک آلود
ستاره سنگین
ستاره مرکزی در مرکز باز
هشت ستاره ستاره ای
ستاره لکشمی، نماد ثروت و شکوفایی در هندوئیسم
شانزده ستاره ستاره
ستاره سنگین اشک اشک
ستاره مربع
ستاره کامل عرض
ستاره کوچک
ستاره کامل عرض
نماد خنجر
نماد خنجر دوتایی