علامت های تیک و چک باکس

emoji | نماد متن
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
🆅🆇🅥🅧🔘☑️✔️🙆‍♂️🙅‍♀️🙆‍♀️🙅‍♂️
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
علامت چک
علامت چک سنگین
ضرب سنگین x
رای x (صلیب)
رای سنگین x (صلیب پررنگ)
نماد ریشه سهمدار
نماد ریشه چهارم
علامت چک نیست
صندوق رای (چک)
صندوق رای با چک
صندوق رای با x (مربع با ضربدر)
مربع سفید
مربع سیاه
دایره سفید
دایره سیاه
نماد منطقی 'یا'
نماد زمان های دایره ای