سمبل رادیکال

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
²³±
HTML ﻢﻌﻨﯾ
√
√
U+221A
نماد ریشه دوم (Square Root Symbol)
نماد ریشه دوم (√) نمایانگر ریشه دوم یک عدد داده شده است.
∛
U+221B
نماد ریشه سهم (Cube Root Symbol)
نماد ریشه سهم (∛) نمایانگر ریشه سهم یک عدد داده شده است.
∜
U+221C
نماد ریشه چهارم (Fourth Root Symbol)
نماد ریشه چهارم (∜) نمایانگر ریشه چهارم یک عدد داده شده است.

سمبل رادیکال چیست؟

سمبل رادیکال برای نشان دادن ریشه مربع و ریشه n ام یک عدد استفاده می‌شود. این سمبل به صورت مختلفی از جمله √ برای ریشه مربع، ∛ برای ریشه سهم و ∜ برای ریشه چهارم وجود دارد. این نمادها مفاهیم اساسی در جبر، محاسبات و زمینه‌های ریاضی مختلف دیگر است.

انواع سمبل رادیکال

سمبل رادیکال برای ریشه‌های مختلف شامل ریشه مربع (√)، ریشه سهم (∛) و ریشه چهارم (∜) به صورت مختلفی وجود دارد. توجه کنید که نماد ریشه مربع (√) نیازی به بالانویس 2 ندارد، در حالی که نمادهای ریشه دیگر مانند ∛ و ∜ نیاز به بالانویس مربوطه (³، ⁴) برای روشن‌سازی دارند.

کاربردهای سمبل رادیکال در زمینه‌های مختلف

سمبل رادیکال در چندین رشته کاربرد دارد:

  • ریاضیات: به صورت گسترده از آن در جبر، محاسبات و مثلثات استفاده می‌شود.
  • علوم کامپیوتر: در الگوریتم‌ها برای محاسبه فواصل و مسائل بهینه‌سازی مختلف استفاده می‌شود.
  • مهندسی: در محاسبه مقادیر فیزیکی مختلف مانند تنش و کرنش استفاده می‌شود.
  • فیزیک: در معادلات مربوط به انرژی، حرکت و امواج استفاده می‌شود.

نحوه تایپ سمبل رادیکال با استفاده از میانبرهای صفحه کلید، کدهای Alt و LaTeX

  • ویندوز: کلید Alt را نگه دارید و روی کیبورد اعدادی عدد 251 را بنویسید تا نماد √ ظاهر شود، سپس کلید Alt را رها کنید.
  • مک: برای نماد √ کلیدهای Option + v را فشار دهید.
  • لینوکس: کلیدهای Ctrl + Shift + u را فشار داده، سپس عدد 221A را تایپ کنید و کلید Enter را بزنید تا نماد √ ظاهر شود.
  • HTML: از entity نامگذاری شده √ یا entity عددی √ برای نماد √ استفاده کنید.
  • LaTeX: برای تایپ ریشه مربع در LaTeX، از دستور \sqrt{} برای ریشه مربع و \sqrt[n]{} برای ریشه n ام استفاده کنید.

تصاویر نمادها

نماد ریشه دوم (Square Root Symbol)نماد ریشه سهم (Cube Root Symbol)نماد ریشه چهارم (Fourth Root Symbol)