با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
μ°²³Ω
نمادهای واحد
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
μ نماد MU میکرو- (حرف یونانی μ یا میراث میکرو نماد μ) پیشوند واحد در سیستم متریک است که عاملی از 10-6 (یک میلیونم) را نشان می دهد. حرف کوچک mu (μι) ، دوازدهمین نامه الفبای یونانی مدرن.
° درجه (دما یا زاویه)
نماد برای میکروگرم
نماد برای میلی گرم
نماد برای کیلوگرم
علامت اونس
مخفف اینچ
نماد نانومتر (نانومتر)
نماد میکرومتر (میکرومتر)
نماد برای میلی متر (میلی متر)
نماد سانتی متر (سانتی متر)
نماد کیلومتر (کیلومتر)
² متن دوم
³ متن فوق سه
فرم جایگزین میلی لیتر (میلی لیتر)
شکل جایگزین dl (deciliter)
فرم جایگزین kl (کیلو لیتر)
نماد "سانتی متر مکعب"
(شیمی ، فیزیک ، تاریخ) هجی جایگزین "MOLE".
(ریاضیات) لگاریتم
نمادی برای کیلوبایت
نماد برای مگابایت. لیسانس پزشکی
اختصار گیگابایت. ابتکار گرایی انگلیس.
مخفف کالری. مخفف کالیبر.
مخفف کیلو کالری.
نماد هرتز ، واحد فرکانس.
نماد کیلو هرتز
نماد برای megahertz
نماد برای gigahertz
نماد کیلووات
Ω اندازه گیری واحد SI مقاومت الکتریکی ، اهم ، صعود صحیح گره صعودی یا طول موج گره صعودی در نجوم و مکانیک مداری ، ثابت امگا ، یک علامت پائین بدون علامت مربوط به نماد بزرگ O ، در تئوری احتمال و آماری مکانیک ، پشتیبانی ، یک زاویه جامد ، امگا باریون ، عملکرد حسابی که عوامل اصلی عدد را با کثرت یا پارامتر چگالی در کیهان شناسی شمارش می کند.
(ریاضیات) لگاریتم طبیعی؛ لگاریتم به پایه e.
نماد برای دسی بل
نمادی برای آباژور
نمادی برای میلی ثانیه
اختصار رادیان. کاهش رادیاتور. کوتاه شدن شعاع بینایی.
نماد شمع
نمادی برای kilopascal
(شیمی) اندازه گیری اسیدیته یا اساسی بودن محلول آبی ، برابر با لگاریتم منفی غلظت یون های هیدروونیوم در مولرها.