نماد میو (نماد میکرو)

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
μΜµασπ
HTML ﻢﻌﻨﯾ
μ μ
μ
U+3BC
نماد میو (حروف کوچک)
نماد میو (حروف کوچک) به طور گسترده ای در زمینه هایی مانند فیزیک، مهندسی و آمار برای نمایش واحدهای میکرو یا ضرایب استفاده می شود.
Μ Μ
Μ
U+39C
نماد میو (حروف بزرگ)
میو بزرگ کمتر استفاده می شود اما در زمینه های مختلفی مانند نمایش جمعیت مشخصی در آمارها یافت می شود.
µ µ
µ
U+B5
نماد میکرو
یک نسخه از نماد میو کوچک که برای نشان دادن واحدهای میکرو در علوم و مهندسی استفاده می شود.

نماد میو چیست؟

نماد میو که به صورت μ (حروف کوچک)، Μ (حروف بزرگ) و µ (نماد میکرو) نمایش داده می شود، از الفبای یونانی مشتق شده است. این نماد در حوزه های علمی و تحصیلی برای کاربردهای مختلف استفاده می شود. این نماد ریشه هایی در فرهنگ یونان باستان دارد و در زمینه های مدرن نقش های متعددی دارد.

نسخه های اصلی و متنوع نماد میو

نماد میو یک شکل اصلی و چندین نسخه دیگر دارد. در زیر این اشکال به صورت متن ساده آورده شده اند تا به راحتی قابل کپی و چسباندن باشند:

 • نمادهای اصلی: μ، Μ، µ
 • نسخه ها: 𝚳، 𝛍، 𝛭، 𝜇، 𝜧، 𝝁، 𝝡، 𝝻، 𝞛، 𝞵

محاسبات معمول با استفاده از نماد میکرو (µ)

نماد میکرو (µ) اغلب 'میکرو-' را نمایش می دهد که پیشوند واحد در سیستم متریک است و به معنای ۱۰ به توان منفی ۶ است.

 • طول: میکرومتر (µm) = ۱۰ به توان منفی ۶ متر
 • زمان: میکروثانیه (µs) = ۱۰ به توان منفی ۶ ثانیه
 • جرم: میکروگرم (µg) = ۱۰ به توان منفی ۶ گرم
 • ظرفیت: میکروفاراد (µF) = ۱۰ به توان منفی ۶ فاراد
 • جریان: میکروآمپر (µA) = ۱۰ به توان منفی ۶ آمپر

نحوه تایپ نماد میو با استفاده از میانبرهای صفحه کلید، کدهای Alt و LaTeX

 • ویندوز: دکمه Alt را نگه دارید و در کیبورد عددی عدد 230 (برای حروف کوچک) یا 924 (برای حروف بزرگ) را تایپ کنید و سپس دکمه Alt را رها کنید.
 • مک: برای حروف کوچک، دکمه Option + m را فشار دهید. برای حروف بزرگ، شاید نیاز داشته باشید از یک منوی کاراکتر ویژه استفاده کنید یا آن را از جای دیگر کپی کنید.
 • لینوکس: دکمه Ctrl + Shift + u را فشار دهید، سپس عدد 03bc (برای حروف کوچک) یا 039c (برای حروف بزرگ) را تایپ کنید و دکمه Enter را فشار دهید.
 • HTML: برای حروف کوچک از μ استفاده کنید؛ برای حروف بزرگ از Μ استفاده کنید؛ و برای نماد میکرو از µ استفاده کنید.
 • LaTeX: برای حروف کوچک، دستور \mu را استفاده کنید. برای حروف بزرگ، به سادگی حرف M را تایپ کنید.

تصاویر نمادها

نماد میو (حروف کوچک)نماد میو (حروف بزرگ)نماد میکرو