وارد کردن نماد

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
HTML ﻢﻌﻨﯾ
↵
↵
U+21B5
نماد وارد کردن
این نماد برای نشان دادن عمل وارد کردن استفاده می‌شود که به طور معمول در رایانه‌ها برای نمایش یک کاریج ریترن یا عملکرد کلید وارد کردن روی صفحه کلید استفاده می‌شود.
⏎
U+23CE
نماد کلید وارد کردن
نماینده کلید وارد کردن یا بازگشت روی صفحه کلید است که برای اجرای دستورات یا وارد کردن متن استفاده می‌شود.

نماد وارد کردن چیست؟

نماد وارد کردن، با نماد ↵ نشان داده می‌شود و در رایانه‌ها به عنوان عملکرد کلید وارد کردن یا ریترن روی صفحه کلید استفاده گسترده دارد. این کلید برای عملیات‌های مختلفی مانند ارسال داده، اجرای دستورات یا درج خط جدید در محیط‌های متنی بسیار ضروری است. در برخی موارد، به آن به عنوان "کلید بازگشت" نیز اشاره می‌شود که نشان دهنده عمل بازگشت نشانگر به ابتدای خط بعدی یا اجرای یک دستور در یک برنامه نرم‌افزاری است.

به طرز جالبی، در برخی از ویرایشگرهای متن و پردازنده‌های واژه، دو نوع عمل "وارد کردن" وجود دارد: "وارد کردن استاندارد" و "Shift + Enter". از این دومی برای درج یک خط نرم یا شکست خط استفاده می‌شود که نشانگر را به خط بعدی می‌برد بدون ایجاد پاراگراف جدید یا ارسال فرم. این تفاوت کنترل محکم بر فرمت بندی متن و اجرای دستورات را فراهم می‌کند.

چگونه نماد وارد کردن را با استفاده از میانبرهای صفحه کلید، کدهای Alt و یونیکد تایپ کنیم؟

  • ویندوز: بیشتر صفحه‌کلیدها کلید مستقیم برای تایپ نماد وارد کردن ندارند. اغلب برای استفاده نمادی در نمودارها یا طرح‌ها به کار می‌روند تا در متن استفاده شوند.
  • مک: مشابه ویندوز، نماد وارد کردن به طور معمول برای اهداف نمادی استفاده می‌شود و ممکن است روش تایپ مستقیم نداشته باشد.
  • یونیکد: کد یونیکد برای نماد وارد کردن U+21B5 است. می‌توانید آن را در برخی از برنامه‌ها با تایپ "21B5" و سپس فشردن Alt+X در ویندوز درج کنید.
  • HTML: از ↵ برای درج نماد وارد کردن در محتوای وب استفاده کنید.

تصاویر نمادها

نماد وارد کردننماد کلید وارد کردن