نماد نا برابری

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
=><
HTML ﻢﻌﻨﯾ
&ne;
&#8800;
U+2260
نماد نا برابری
نماد نا برابری، که با علامت ≠ نمایش داده می‌شود، در ریاضیات و علوم کامپیوتر برای نشان دادن عدم برابری دو مقدار یا عبارت با یکدیگر استفاده می‌شود.

نماد نا برابری چیست؟

نماد نا برابری که با علامت ≠ نمایش داده می‌شود، برای نشان دادن عدم برابری دو مقدار یا عبارت ریاضی با یکدیگر استفاده می‌شود.

کاربردهای نماد نا برابری در حوزه‌های مختلف

نماد نا برابری (≠) کاربردهای متعددی در رشته‌های مختلف دارد:

 • ریاضیات: به طور معمول در جبر، محاسبه و نظریه اعداد استفاده می‌شود.
 • علوم کامپیوتر: در زبان‌های برنامه‌نویسی برای عبارت‌های شرطی استفاده می‌شود.
 • آمار: برای نشان دادن عدم مساویت در آزمون‌های آماری استفاده می‌شود.
 • مهندسی: در منطق شرطی در مدل‌های مهندسی استفاده می‌شود.

تفاوت در نماد نا برابری در Google Sheets، Excel و برنامه‌نویسی

در نرم‌افزارهای صفحه‌گسترده و زبان‌های برنامه‌نویسی، عملگر "نا برابر" ممکن است به صورت متفاوت نمایش داده شود:

 • Google Sheets و Excel: هر دو اغلب از عملگر "نا برابر" نمایش داده شده به صورت <> استفاده می‌کنند.
 • Python، Java، C/C++ و JavaScript: این زبان‌های برنامه‌نویسی عملگر "نا برابر" را به صورت != نمایش می‌دهند. در JavaScript، عدم تساوی دقیق همچنین می‌تواند به صورت !== نمایش داده شود.

روش تایپ نماد نا برابری با استفاده از میانبرهای صفحه کلید، کدهای Alt و LaTeX

 • ویندوز: کلید Alt را نگه دارید و عدد 8800 را روی صفحه کلید عددی تایپ کنید، سپس کلید Alt را رها کنید.
 • مک: کلید Option + = را فشار دهید.
 • لینوکس: کلید Ctrl + Shift + u را فشار داده، سپس عدد 2260 را تایپ کنید و کلید Enter را فشار دهید.
 • HTML: از موجودیت نام‌دار &ne; یا موجودیت عددی &#8800; استفاده کنید.
 • LaTeX: برای تایپ نماد نا برابری در لاتک، از دستور \neq استفاده کنید.

تصاویر نمادها

نماد نا برابری