نشانه مرجع

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
*
HTML ﻢﻌﻨﯾ
※
U+203B
نشانه مرجع
معمولاً در متون شرق آسیایی استفاده می‌شود تا به یک زیرنویس یا نکته توجه اشاره کند. این نشانه نشان می‌دهد که یک یادداشت بعدی وجود دارد که معمولاً اطلاعات تکمیلی را ارائه می‌دهد.

نشانه مرجع چیست؟

نشانه مرجع که به صورت ※ نمایش داده می‌شود، در متون شرق آسیا به طور متداول برای نشان دادن زیرنویس‌ها یا نکات توجه استفاده می‌شود. این نشانه به عنوان یک نشانگر استفاده می‌شود که پس از آن یک یادداشت توضیحی وجود دارد، معمولاً در پایین یک صفحه یا در ستون مجاور.

استفاده و تفاوت‌های نشانه‌های مرجع رایج

نشانه‌های مرجع به صورت اشکال مختلفی وجود دارند، هر کدام با تاریخچه و استفاده‌های خاص خود. برای استفاده درست از آن‌ها، مهم است تفاوت‌ها را درک کنید:

  • - به طور اساسی در متون شرق آسیا برای زیرنویس‌ها استفاده می‌شود.
  • (شمشیر) و (دوشاخ) - اغلب در متون غربی استفاده می‌شود، به طوری که شمشیر نشانه یادداشت اول و دوشاخ نشانه یادداشت دوم را نشان می‌دهد.
  • * (ستاره) - یک نماد جهانی برای نشان دادن زیرنویس‌ها یا برجسته کردن نقاط خاص است.

زمینه تاریخی نشانه مرجع

اصل دقیق نشانه مرجع ※ به طور کامل مشخص نیست، اما برای قرن‌ها در ادبیات و آثار علمی شرق آسیا وجود داشته است. به طور مشابه، شمشیرها و دوشاخ‌ها ریشه در متون لاتین باستانی دارند که در آن‌ها برای برجسته کردن اصلاحات یا حاشیه‌نویسی استفاده می‌شد.

نحوه تایپ نشانه‌های مرجع با استفاده از میانبرهای صفحه کلید و کدهای Alt

  • ※ - این نماد ممکن است در بسیاری از سیستم‌ها میانبر صفحه کلید مستقیم نداشته باشد، اما در کدینگ HTML می‌توان آن را به صورت ※ نمایش داد.
  • † (شمشیر) - در ویندوز: Alt + 0134. برای کدینگ HTML: †.
  • ‡ (دوشاخ) - در ویندوز: Alt + 0135. برای کدینگ HTML: ‡.

تصاویر نمادها

نشانه مرجع