👽 موجود فضایی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبیگانه فرازمینی
Twitterبیگانه فرازمینی
Unicodeموجود فضایی
مترادفآدم فضایی،‏ بیگانه، موجود، فرازمینی، صورت، داستان تخیلی، فانتزی، هیولا، فضا، بشقاب پرنده،‏ تخیلی،‏ جانور،‏ صورت، و فرازمینی
دستهSmileys & People | لباس

تصاویر

موجود فضایی اموجی
emoji unicode معنی
👽 1F47D موجود فضایی