🤡 دلقک

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterصورتک دلقکی
Unicodeدلقک
مترادفبی‌عرضه،‏ تلخک،‏ دلقک، صورتک،‏ صورت، و لوده
دستهSmileys & People | لباس

تصاویر

دلقک اموجی
emoji unicode معنی
🤡 1F921 دلقک