🌰 فندق

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشاه بلوط
Twitterبلوط
Unicodeفندق
مترادفبلوط، گیاه و گیاه
دستهخوراکی و نوشیدنی | سبزیجات

تصاویر

فندق اموجی
emoji unicode معنی
🌰 1F330 فندق