🫛 نخودفرنگی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodeنخودفرنگی
مترادفدولپه‌ای،‏ سبزیجات،‏ سویای سبز،‏ غلاف،‏ لوبیا، و نخود
دستهخوراکی و نوشیدنی | سبزیجات

تصاویر

نخودفرنگی اموجی
emoji unicode معنی
🫛 1FADB نخودفرنگی