💑 زوج عاشق

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleزوج با قلب
Twitterزوج با قلب
Unicodeزوج عاشق
مترادفداستان عاشقانه،‏ زوج،‏ زوج، قلب، عشق، افسانه، مرد، زن، مرد، زن، مردان، زنان،‏ عشق، و قلب
دستهSmileys & People | خانواده
برچسبرایحه قلب | قلب صورتی

تصاویر

زوج عاشق اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
💑 1F491 زوج عاشق 💑🏻 💑🏼 💑🏽 💑🏾 💑🏿
👩‍❤️‍👨1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F468زوج با قلب (زن، مرد)👩🏻‍❤️‍👨🏻 👩🏼‍❤️‍👨🏼 👩🏽‍❤️‍👨🏽 👩🏾‍❤️‍👨🏾 👩🏿‍❤️‍👨🏿
👩‍❤‍👨1F469 200D 2764 200D 1F468 (*)
👩‍❤️‍👩1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F469زوج با قلب (زن، زن)👩🏻‍❤️‍👩🏻 👩🏼‍❤️‍👩🏼 👩🏽‍❤️‍👩🏽 👩🏾‍❤️‍👩🏾 👩🏿‍❤️‍👩🏿
👩‍❤‍👩1F469 200D 2764 200D 1F469 (*)
👨‍❤️‍👨1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F468زوج با قلب (مرد، مرد)👨🏻‍❤️‍👨🏻 👨🏼‍❤️‍👨🏼 👨🏽‍❤️‍👨🏽 👨🏾‍❤️‍👨🏾 👨🏿‍❤️‍👨🏿
👨‍❤‍👨1F468 200D 2764 200D 1F468 (*)