👪 خانواده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleخانواده
Twitterخانواده
Unicodeخانواده
مترادفخانه‌وار،‏ خانواده، پدر، مادر، مرد، زن، مرد، زن، مردان، زنان، زن، پسر، کودک،‏ عائله، و فامیل
دستهSmileys & People | خانواده
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

خانواده اموجی
emoji unicode معنی
👪 1F46A خانواده
👨‍👦‍👦1F468 200D 1F466 200D 1F466خانواده (مرد، پسر، پسر)
👨‍👦1F468 200D 1F466خانواده (مرد، پسر)
👨‍👧‍👦1F468 200D 1F467 200D 1F466خانواده (مرد، دختر، پسر)
👨‍👧‍👧1F468 200D 1F467 200D 1F467خانواده (مرد، دختر، دختر)
👨‍👧1F468 200D 1F467خانواده (مرد، دختر)
👨‍👨‍👦1F468 200D 1F468 200D 1F466خانواده (مرد، مرد، پسر)
👨‍👨‍👦‍👦1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466خانواده (مرد، مرد، پسر، پسر)
👨‍👨‍👧1F468 200D 1F468 200D 1F467خانواده (مرد، مرد، دختر)
👨‍👨‍👧‍👦1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466خانواده (مرد، مرد، دختر، پسر)
👨‍👨‍👧‍👧1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467خانواده (مرد، مرد، دختر، دختر)
👨‍👩‍👦1F468 200D 1F469 200D 1F466N/A
👨‍👩‍👦‍👦1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466خانواده (مرد، زن، پسر، پسر)
👨‍👩‍👧1F468 200D 1F469 200D 1F467خانواده (مرد، زن، دختر)
👨‍👩‍👧‍👦1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466خانواده (مرد، زن، دختر، پسر)
👨‍👩‍👧‍👧1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467خانواده (مرد، زن، دختر، دختر)
👩‍👦‍👦1F469 200D 1F466 200D 1F466خانواده (زن، پسر، پسر)
👩‍👦1F469 200D 1F466خانواده (زن، پسر)
👩‍👧‍👦1F469 200D 1F467 200D 1F466خانواده (زن، دختر، پسر)
👩‍👧‍👧1F469 200D 1F467 200D 1F467خانواده (زن، دختر، دختر)
👩‍👧1F469 200D 1F467خانواده (زن، دختر)
👩‍👩‍👦1F469 200D 1F469 200D 1F466خانواده (زن، زن، پسر)
👩‍👩‍👦‍👦1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466خانواده (زن، زن، پسر، پسر)
👩‍👩‍👧1F469 200D 1F469 200D 1F467خانواده (زن، زن، دختر)
👩‍👩‍👧‍👦1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466خانواده (زن، زن، دختر، پسر)
👩‍👩‍👧‍👧1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467خانواده (زن، زن، دختر، دختر)