😵 گیج

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک گیج
Twitterصورتک با چشم‌های ضربدری
Unicodeگیج
مترادفسرگیجه،صورتک،چشم‌های ضربدری و صورت
دستهSmileys & People | حالش خوب نیست

تصاویر

گیج اموجی
emoji unicode معنی
😵 1F635 گیج