😷 صورت با ماسک پزشکی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با ماسک پزشکی
Twitterچهره با نقاب پزشکی
Unicodeصورت با ماسک پزشکی
مترادفبیمار،‏ دکتر،‏ سرد،‏ سرد، پزشک، چهره، نقاب، پزشکی، بیمار،‏ سرماخورده،‏ ماسک، و مریض
دستهSmileys & People | حالش خوب نیست
برچسبایموجی ایموجی | ایموجی ویروس

تصاویر

صورت با ماسک پزشکی اموجی
emoji unicode معنی
😷 1F637 صورت با ماسک پزشکی