📠 دستگاه نمابر

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدستگاه نمابر
Twitterدستگاه دورنگار
Unicodeدستگاه نمابر
مترادفارتباط، دورنگار،‏ دستگاه فاکس،‏ دورنگار،‏ فاکس، و نمابر
دستهObjects | تلفن

تصاویر

دستگاه نمابر اموجی
emoji unicode معنی
📠 1F4E0 دستگاه نمابر