📞 گوشی تلفن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleگوشی تلفن
Twitterگیرنده تلفن
Unicodeگوشی تلفن
مترادفارتباط، تلفن، گیرنده، تلفن،‏ تلفن،‏ گوشی، و گیرنده
دستهObjects | تلفن
برچسبایموجی گوشی

تصاویر

گوشی تلفن اموجی
emoji unicode معنی
📞 1F4DE گوشی تلفن